Projenin Amacı

Ortaokula devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerinin;

 

  1. Fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan etkinliklere bire-bir ve grup halinde katılarak çeşitli eğitim öğretim yaklaşımları ile yaşamlarının içerisinde yer alan olguları deneyimlemeleri bilime ve çevre­ye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, merak ve ilgilerinin artırılması,

 

  1. Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, fen ve teknoloji uygulamaları ilgili güdülenme eksikliklerinin farklılaşması ve öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde değişmesi,

     
  2. Özel gereksinimli öğrencilerin somutlaştırmakta zorlanmalarının olası olduğu pek çok soyut kavramı etkinlikler sırasında yaparak-yaşayarak deneyimleme fırsatı bulacakları, birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktalarında desteklenerek fen ve teknoloji uygulamalarına daha olumlu yönde bakmaları amaçlanmaktadır.