Proje İçeriği

Atölyelerin eğitimsel süreci katılımcıların günlük hayatta karşılaşabilecekleri düzeydeki kavramları onlara öğretmek ve bilimsel farkındalık oluşturmaktır. Bu süreçte öğrenciler bilim insanı gibi araştırma ve incelemeye dayalı öğrenme yaklaşımıyla çalışmış olacaklardır. Hedef kitlenin fen bilimlerine olumlu tutum geliştirmeleriyle sağlanması amaçlanmaktadır. Proje içeriğinde atölyelerde eğlenerek öğrenme ortamları sunulacaktır.

 

Bazı atölyeler çevresel farkındalığı arttıracak yönde bazıları ise simülasyonlar ile öğrencilerin yaşayarak öğrenmesini sağlamak, öğretim sürecine aktif katılım ile kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmek, bilimsel bilgilerin yapılandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.