Başvuru Koşulları

a) Bursa iline bağlı merkez ilçelerde ortaokula devam 5, 6, 7 ve 8.sınıf hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş veya özel öğrenme güçlüğü bulunan kaynaştırma öğrencisi olma,

b) Daha önce benzer türde bir eğitim projesine katılmamış olma,

c)  Katılım isteğini gerçekleştirme,

d) Herhangi bir ek yetersizliğin bulunmaması gibi koşullar aranacaktır. Bu koşullara uygun olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacak ve seçilen öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.